Registracija

Registrirate se lahko tako, da na žiro račun Aerokluba Postojna (
SI56 0208 6001 6907 125 ) plačate kotizacijo 10€ ter potrdilo o plačilu pošljete na
nad.postojno@gmail.com.